Ready.


Bu sitede neşrettiğim sahifeleri (TDK-mağduru) bugünkü-türkçe ile neşretmek istemediğimden, sitemin Istanbul kısmı, daha ziyade özetler ve ehemmiyetli-ikazlar şeklinde. (Buradaki ikazlar kısmı, zaten imza gibi, her e-mektubumda standard.)

Türkçeyi boykot meselesi, sadece zaman-tasarrufu meselesi değil. Istanbul'un 150 sene evvelki esas lisanını kaçımız konuşup, anlayabiliyor ki zaten? Bu sitede, R-world / Amerikanca olan kısmı harikulade nakşettim. Ve, tabii olanı severim. "Türkçe" dedikleri ise, [Sivas, vd.] Anadolu karması, ve de TDK'li "öztürk"lerin icad ettiği kelimelerden müteşekkil (kurumlu, ideolojik) dil-kuruntusu. Hemşehrilerim için de bazı sahifeler neşretsem, "orijinal dilinde okumak" isteyen yabancılara lüzumsuz türkçe-motivasyonu olabilirdi.

Dikkat!
İsmimin kötüye kullanılmaması, ve de kendi iyiliğiniz için ...

Hiç yapmadığım şeyler var. Size birileri gelip, benim tavsiye ettiğimi iddia ediyorsa bile, ve hatta, benim ismimi/yüzümü (estetik cerrahi marifetiyle, veya her neyse) kullanıyorsa bile, kanmayın, o "tavsiyeleri" reddedin. Kananlara da söyleyin.

Ve bundan sonra da şahsiyetimi (bu prensiplerimi) değiştirmeyi asla düşünmüyorum. Neşrettiğim site, şahsiyetimin aynası.

Ve genel olarak, başka konularda da zaten, eğer şahsınıza "aracı" gönderecek derecede tanıyormuşsam, o zaman beni bulup, falanca konuda, öyle tavsiyelerde bulunup bulunmadığımı sormanız, akıllıca olur. Ve söylenilenleri kendiniz de tahlil edin.

Not: Tarikatlara, şeyhlere, genel bir düşmanlığım yok. Mesele, şarlatanların bol olması. Mesela, son 20-25 senedir, en sonuncusu vefat ettikten sonra, "Zilan-şeyhi" kalmadı. Şeyhlik, (biyolojik-)babadan oğula geçecek saltanat değildir. Temizlik icabı, şarlatanlığa karşı, ikaz etmiş olayım.

Ve hele hele, benim ismimden ilhamla, sadece şahsımı takdir ettiğiniz için, "yakınım" zannettiğiniz bazı şarlatanlara sempati duymanızı da asla istemem. (Soyadı Zilan olmasa da, "Zilan şeyhi" olarak anılan bazı kimselerle karşılaştığınızda, bunları hatırlayın. Sülaleden de olsa, kötü kimselere karşı mesafeliyim, tabii.)

Ve de cinlerle (ve teknolojiyle) yapılan bazı illüzyon/büyü numaralarını "mucize"/"keramet" sanmayın. Deccale kanmayın.

... her e-mektubumda, ikaz ettiğim gibi.
Kısım Kısım

İsmimin baş harflerine (afrmz) binaen tanzim ettiğim sitede, yeni-dünya-nizamım dahi (R-world) var, elhamdulillah.

Istanbul nüshasında olup, Amerikancasında olmayanlar, 2002'deki (ilk ana sahife olan) e-mektub ile neşrettiğim bazı misaller. Dünya için pek ehemmiyeti olmadığı için, tercüme etmeye de lüzum yok, kanaatimce. Şunlar, 2002-2003'ten kalma,


Istanbullu'nun çilesi

Istanbul'daki bir üniversitenin bilgisayar-mühendisliği bölüm başkanının doktorası çalıntı Müntehil, ve de cahil/yanlış. Doktorası iptal edilip, atılmalı. Peki, öyle bir kimseyi bunca senedir o pozisyonlarda oturtan, seviyesizliğini tartamayan eğitim sistemine, ve karşılaştıkları kalitesiz derslerden mağdur olduklarını bile anlayamayan öğrencilere, ne dersiniz?
Forum: . . (Fuar Menüsü . . . . . Hata Raporu? . . . . . Meselenize şifa . . . . . İntihal Tesbitiniz?)

Riförring#: 1
Revizyon tarihi (muhteva) 16 Ağustos 2005 -- 11 Receb 1426 . . . o tarihteki neşir, http://www.geocities.com/ferzenr/vekalet.htm
zilqarneyn.com mirror tarihi, 16 Mart, 2009
Müellif: Ahmed Ferzan/Ferzen R Midyat-Zila (nam-ı diğer, ARZ)
Telif haqqı (c) [2002,] 2003, 2005, 2009 Ferzan Midyat. Her haqqı mahfuzdur.